Our site uses cookies. Please read our Privacy Policy to learn more. Click here to accept.
Dutch English French German Italian 

Privacy statement

 

 

Deze website wordt beheerd door NorthItaly.eu.

Bij bezoek aan deze website kan NorthItaly.eu persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. NorthItaly.eu waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit "Privacy Statement". Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

NorthItaly.eu verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze web site in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen).

De wijze waarop NorthItaly.eu persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Italiaanse Wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing: Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy): www.garanteprivacy.it

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor doeleinden van direct marketing, met name om u bijkomende informatie te sturen over onze producten en diensten, voor zover u zich niet tegen deze mogelijkheid heeft verzet ("opt-out").

Voor zover u ons daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de ‘unsubscribe’-link in de e-mail aan te klikken.

NorthItaly.eu zal in geen geval persoonsgegevens verwerken tenzij u ons deze zelf heeft verstrekt. Bovendien zal NorthItaly.eu uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens

NorthItaly.eu verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze website. Mocht NorthItaly.eu dat wel willen doen dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u NorthItaly.eu ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Het is NorthItaly.eu toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd "cookie". Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; Contact met NorthItaly.eu

U kan verzoeken om toegang tot en/of verbetering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan u contact opnemen met ons op het volgende email adres: info@northitaly.eu

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kan u zich kosteloos en op verzoek tegen een dergelijke verwerking verzetten door deze optie aan te klikken onderaan het invulformulier waarin u uw persoonsgegevens aan ons meedeelt.

Wijzigingen

NorthItaly.eu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor verdere informatie

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacy Policy, kan u ons contacteren door een e-mail te sturen naar info@northitaly.eu

 

Reviewed on:
Featured on:
HomeAway